Professionele Voetverzorging

  "De Juiste Stap"  

Privacy Persoonsgegevens

Privacy beleid
Pedicure  “De Juiste Stap” wil graag voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen die ingaat / is ingegaan op 25 mei 2018.            Wij willen u graag laten weten hoe wij omgaan met uw NAW-gegevens en waarvoor ze gebruikt worden. De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij uw toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen.

Pedicure  “De Juiste Stap” staat garant voor professionele voetverzorging. Uw gegevens zijn daarvoor erg belangrijk.          Van cliënten die op verwijzing van de huisarts of de podotherapeut de praktijk bezoeken,                                                  hebben wij altijd de NAW gegevens nodig, hierop kan geen uitzondering worden gemaakt.

Welke gegevens verzamelen wij:
NAW- gegevens, geboortedatum, telefoon, e-mailadres, huisarts.                                                                                              In sommige gevallen ook, specialist, podotherapeut, collega pedicure, medicijnen en foto`s van voetklachten.

Waarom verzamelen wij deze gegevens:
Pedicure  “De Juiste Stap” heeft deze gegevens nodig voor het bepalen van een behandelplan naar aanleiding van uw voetzorg vraag. Soms kan het nodig zijn om een andere zorgprofessional te consulteren over een voetzorg vraag die buiten het vakgebied van de pedicure valt.

Hoe verzamelen we deze gegevens:
Bij het maken van uw eerste afspraak telefonisch. Bij het eerste consult via de anamnese op het anamnese formulier.

Waar worden uw gegevens opgeslagen: 
In een geschreven kaarten-systeem en een geautomatiseerd systeem

Andere zorgprofessionals
Wij delen uw gegevens alleen met andere zorgprofessionals als dit nodig is met betrekking tot voetverzorging,                alleen in overleg met u.  Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Verwijderen gegevens
Indien u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, stuurt u dan een e-mail aan 
info@pedicuredejuistestap.nl                
Per ommegaande worden uw gegevens dan verwijderd.

Bewaartermijn
Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren in onze financiële administratie.